نسخه‌ى چاپى

تمام ترجمه هاى اين مقاله :

  • The falsehoods of the ICC (International Communist Current) - § I & II (en)
  • Les impostures du CCI (Courant Communiste International) : § 1 et 2

    PDF - 1 Mb